RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

8.8.08

Bezpečnost - víc než technika

Klientský magazín IBM ČR v č. 2/2008 je z velké části věnován systémovému pohledu na bezpečnost organizací. Podtitulek hlavního článku je "Komplexní pohled na bezpečnost v rámci Risk Management Life Cycle". Probírá postupně fáze:
- analýza rizik
- politika a monitoring
- implementace
- provoz
- audit.
V textu je věnována pozornost dílčím tématům: ethical hacking, proventia network IPS, managed security cervices, záloha a obnova dat, rozpoznávání internetových rizik a záplatování slabin, vědět co se děje.
Závěr článku je věnován tabulce:
"Business Continuity and Resiliency Services od IBM".