RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

10.5.08

Analýza rizika v ComputerWorldu 8/08

Časopis ComputerWorld v č. 8/2008 opublikoval článek Marka Chlupa, který v něm rozebírá jednu z nejdůležítějších částí zavádění systému řízení rizik - analýzu rizika.
- Analýza na hrubé úrovni - zdůraznění následujících skutečností:
-- jakých cílů má systém IT dosáhnout
-- úroveň investic do tohoto systému IT ( vývoj, údržba, nahrazení )
-- aktiva systému IT, kterým organizace přiřazuje nějakou hodnotu
-- stupeň v jakém činnost organizace závisí na systému IT ( funkce, které organizace
považuje za kritické pro své přežití a které jsou závislé na systém IT )
- Neformální přístup
- Kombinovaná metoda
- Podrobná analýza rizik
-- stanovení hranic revize
-- identifikace aktiv
-- ohodnocení aktiv
-- odhad zranitelnosti.