RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

13.11.05

Řízení rizika v knize věnované managementu

V jiné souvislosti jsem otevřel knihu vydanou v Management Pressu v roce 2000. Letos vyšel její dotisk. Název: Management - základy, prosperita, globalizace. Čas běží a tak některé části knihy zcela přirozeně volají po aktualizaci. Mezi kapitoly, které mají čtenáři stále co říci patří kapitola "Management rizika" jejímž autorem je Jaromír Veber. Nahlédnutí do obsahu kapitoly:
- základní pojmy
- pojetí rizika a jeho klasifikace
- základní fáze managementu rizika
- identifikace faktorů rizika

- stanovení významnosti faktorů rizika
- stanovení rizika firemních aktivit
- posouzení finanční stability firmy při varovném scénáři
- příprava a realizace opatření k snížení rizika
- zvýšení flexibility
- dělení rizika
- transfer rizika
- etapová příprava a realizace podnikatelských projektů
- snižování tržních rizik

- snižování exportních rizik
- příprava plánu korekčních opatření
- operativní řízení rizika
42 stran užitečného čtení.