RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

2.10.05

ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH. Reportáž.

Reportáž z odborného semináře
Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/rizika.htm
najdete moji původní reportáž z akce pod názvem:ŘÍZENÍ RIZIK V PROJEKTECH
V recenzi jsem m.j. zdůraznil několik dílčích témat, která mne upoutala:
- Rizika v rozsáhlých IT projektech a jejich důsledky
- Postupy řízení rizik v různých fázích projektu
- Proaktivní a reaktivní opatření k řízení rizik
- Risk Checklist a Prioritizace rizik
- Zkušenosti s rizikem v projektech
- Odvození portfolia rizik
- Vytipování a plánování vhodných zajišťovacích nástrojů
- diferenciace řízení rizika podle stádia a situace projektu