RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

30.10.05

Nové téma doktorské práce na FEK - ZČU v Plzni

Oborová rada a následně vědecká rada Fakulty ekonomikcé Západočeské univerzity v Plzni schválila rozšíření témat doktorských prací. Nové téma souvisí se zaměřením tohoto weblogu. Zní: "Integrace informačních rizik do podnikového risk-managementu". Informační rizika jsou až dosud analyzována se zaměřením "dovnitř" IT problematiky. V důsledku tohoto pojetí zůstává nepokryta široká a významná oblast informačních rizik, která se nacházejí v oblasti, která spojuje informační systém se systémem řídícím. Jde o rizika spojená s ukazateli komplexnosti, spolehlivost, operativnosti, aktuálnosti, atd. V souvislosti s vypsáním nového tématu jsem byl ustanoven školitelem pro PhD studium se zaměřením na uvedené téma. Vynasnažím se pokrýt téma v tomto weblogu.