RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

24.9.05

Řízení rizika projektů

4. kapitola knihy Jiřího Fotra a Ivana Součka se jmenuje "Řízení rizika projektů" ( strany 133 - 193 ). Dozvíte se:
- pojetí rizika a jeho klasifikace
- náplň řízení rizika
- určení faktorů rizika
- stanovení významnosti faktorů rizika
- stanovení rizika investičních projektů
- opatření na snížení rizika
- hodnocení rizika investičních projektů
- databáze rizik.
Knihu "Podnikatelský záměr a investiční rozhodování" vydala GRADA v roce 2005.