RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

25.6.06

Projekty a řízení rizika

Jednou z jarních knižních novinek vydavatelství GRADA je kniha Aleny Svozilové "Projektový management". Autorka moderní přístupy k PM nejen deklaruje, ale sama ve své publikaci úspěšně aplikuje. Jde především o systémovost, komplexnost a o procesní, dynamicky pojatý přístup. Tím se zcela přirozeně musela autorka dostat i k některým často nedoceňovaným aspektům PM, především k tématu řízení rizika. Problematika Risk managementu netvoří v knize o PM izolovanou část, ale prolíná se všemi fázemi životního cyklu projektu. Konstatoval jsem, že velká část poznatků prezentovaných v knize o PM, představuje přínos i v širších souvislostech podnikového risk managementu. Více se o knize dozvíte na stránkách GRADY a nejpozději do 1 měsíce v rubrice RECENZE mého zpravodajského portálu AKA MONITOR.