RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

11.3.06

Risk management z pohledu IS

Pod tímto názvem je opublikován text v časopise Bankovnictví. Obsahuje tabulkový přehled aplikace technologií, ukazující jejich event. vícenásobný efekt v různých odděleně vnímaných business oblastech. Tabulka obsahuje sloupce:
- technologie
- oblast řízení
- využití
Mezititulky textu:
- vhodné technologické řešení a integrace

- risk management jako aplikace na bázi datového skladu
- úspora investic a zrychlení návratnosti
- konzistence mezi informacemi
- snížení operačního rizika

- vliv na definici a implementaci informačních systémů