RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

27.3.06

Integrace informačních rizik - PhD studium

Na četné dotazy upřesňuji informaci o novém tématu doktorské práce.
Vyhláška č. 7/05 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni o přijímacím řízení k doktorskému studijnímu programu
Téma:
Integrace informačních rizik do komplexu rizikového managementu podniků a institucí.
Školitel:
Doc. Ing. Arnošt Katolický, CSc.
Více na adrese:
http://webtodate.fek.zcu.cz/images/pages/VaV/Vyhlaska_c._7-05_DSP.pdf