RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Řízení rizika a finanční inženýrství. Recenze

Dvojjazyčný sborník obsahuje následující příspěvky v češtině a angličtině:
- Integrované řízení rizik dluhopisových portfolií,
- Měření kreditního rizika pro potřeby určení kapitálového požadavku a ekonomického kapitálu,
- Cross-Country Predictability and Cointegration: The Case of Central-European Stock Markets (anglicky),
- Efficient Reallocation of Assets through Bankruptcy Proceedings (anglicky),
- Informative Value of Firm Capital Structure (anglicky)
Jednotlivé přístupy uvedené v příspěvcích neslouží pouze k měření a řízení kreditního rizika banky či finanční instituce, ale mohou být využity i jako nástroj výpočtu kapitálové přiměřenosti banky.
http://www.akamonitor.cz/blaha.htm