RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

19.9.05

Řízení rizik. AKA MONITOR. Recenze knihy.

Řízení rizi. V. Smejkal, K. Rais
Kniha přibližuje následující základní druhy rizika:

- tržní, organizační a právní
- informační, investiční, personální a technologická.
Přednostní orientace knihy je na rizika podnikatelská, především na ta, která podnikatelské subjekty ohrožují nejčastěji. Kniha se zaměřuje na proces řízení změn strategie, změny struktury a na zvládnutí krizových situací.
Část problematiky pokrývá souhrnně, část analyzuje ve speciálních oddílech knihy.
http://www.akamonitor.cz/rizika1.htm