RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Riziko v podnikatelském projektu

Na níže ujvedené adrese najdete text s názvem "Podnikatelský projekt a jak na něj...". Obsáhlý článek zahrnuje i dvě kapitoly, které se vztahují k tématu našeho weblogu:
- Co znamená riziko a
- Význam analýzy rizik.
Jde o stručnou přehlednou informaci. Přínos textu o RM spočívá v kontextu s komplexní problematikou podnikatelských projektů.
Text najdete na adrese:
http://www.vokac.cz/projekty-projektyteorie.html