RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Metody analýzy rizika a jeho citlivosti

Jiří Marek napsal pro portál věnovaný risk-managementu m.j."
"V současném světě existuje hluboká propast mezi znalostmi odborníků a laické veřejnosti, která se týká rizika. Odborníci neumějí přesvědčit veřejnost o významu umění ovládat riziko. Je zde nedostatek populárně naučných publikací tohoto tématu, přestože vzrůstá počet lidí, kteří varují, že žijeme ve značně rizikové společnosti (například Ulrich Beck - Riziková společnost) a že by se nám život v ní mohl vymstít, bez minimalizace rizik. Slovo riziko má značný vliv na čtivost, sledovatelnost či poslechovost médií. Jde o pojem, u kterého se kalkuluje s velikostí jeho emocionálního působení na cílené osoby."
Zobrazení celého článku ZDE