RISK MANAGEMENT

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "Risk Managementu". Weblog je součástí informačního portálu AKA-MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

20.9.05

Manažérské rozhodování a riziko

Chcete si udělat představu o osnově předmětu "Manažérské rozhodování", zařazeného do studijného plánu VŠE a garantovaného prof. Jiřím Fotrem? Uvidíte v jaké souvislosti je do tohoto předmětu zabudována problematika rozhodování za rizika.
Osnovu předmětu najdete na adrese:
http://pes.vse.cz/main.php?action=PRED_INFO&id_predmetu=PM_428